Ze Skelné do Prášil se jezdí po opravené silnici

08.11.2018
V polovině října roku 2018 byla dokončena akce "III/16911 Skelná – Prášily, 1. a 3. úsek".

Jednalo se o opravu povrchu komunikace III/16911 v délce 4,8 km, která navázala na stavební akci provedenou v loňském roce (oprava 2. úseku tehdy zahrnovala rekonstrukci části komunikace o délce 1 km a rekonstrukci dvou mostních objektů).

Činnosti v rámci 1. a 3. úseku letos zahrnovaly odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu, lokální sanaci podkladních vrstev, rekonstrukci propustků, pokládku nové ložné a obrusné vrstvy, zpevnění krajnic, osazení směrových sloupků a provedení vodorovného dopravního značení. Dílo výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významné komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava.

Celkové náklady na realizaci stavby, která byla zahájena 12. července 2018, činily 37,2 mil. Kč. Akce byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018.  

Stavbu realizovala společnost Silnice Klatovy a.s. a zpracovatelem projektu byla plzeňská společnost INGEM a.s.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Prachaticka